Aktywne wejście na nowe rynki sprzedaży.

Naszym celem jest zbudowanie sieci sprzedaży dla produktów METALSISTEM w całej Polsce. Strategia zakłada uruchamianie kolejnych punktów sprzedaży w wybranych obszarach w kraju, które swoim zasięgiem będą obejmowały lokalne rynki i będą odpowiedzialne za dystrybucję w danym regionie. W każdym punkcie partnerskim zostanie skonfigurowany showroom z modelowymi przykładami rozwiązań dla systemów magazynowych, gdzie klienci będą mogli wizualizować swoje potrzeby oraz uzyskać  wsparcie przy zaprojektowaniu własnej przestrzeni do składowania lub magazynowania produktów.

Dla sprawdzonych partnerów oferujemy  perspektywę szerszej współpracy, która wiązałaby się z dodatkowymi profitami i odpowiedzialnością regionalną.

Europa Wschodnia  kolejnym kierunkiem dla rozwoju produktów METALSISTEM.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie rynku sprzedażowego na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy. Poszukujemy w tych krajach odbiorców bezpośrednich, hurtowni, sieci sprzedaży, a także partnerów kojarzących biznes do współpracy z nami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
pod numerem tel. + 48 781 691 777 lub poprzez e-mail: bok@metalsistem.pl